Slide 5

Iingxaki zentliziyo azichaphazeli abantu abadala kuphela. Abantwana banokuzalwa beneengxaki